vineri, 16 ianuarie 2015

PROGRAMUL DE CONSILIERE GRATUITĂ ADRESAT MEMBRILOR ŞI REPREZENTANŢILOR ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

Programul de
consiliere GRATUITĂ
adresat
membrilor Şi reprezentanŢilor
asociaŢiilor de proprietari,
ClĂdirea CEDRU, etaj 1, camerELE 107 SI 108,  aleea Barajul Iezeru nr. 6, Sector 3, BucureŞti, cod 032799
tel fix 021.341.30.62; mobil 0743.627.705;

Puncte de reper: PrimĂria sector 3 (BD LUCREŢIU PATRĂŞCANU NR 4-5), POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 3, DITL SECTOR 3, ANAF ILFOV / Sector 3, Liceul Nichita StĂnescu;
Mijloace de transport: metrou: staŢia Costin Georgian; autobuz: 102, 253 - troleu: 70, 79 - staŢia Liceul Nichita Stanescu; tramvai: 40, 36, 56 - statia Soseaua Morarilor;

Nume Statie
Linii comune
Artera
BARAJUL IEZERUL
14, 40
BD. 1 DECEMBRIE 1918
LICEUL NICHITA STANESCU
70, 79, 102, 253,
STR. L.PATRASCANU

-Lunea - 11.00 - 13.00: CONSILIERE GRATUITĂ* privind depunerea declaraŢiilor / revisal: Inspector resurse umane huŢan daniela - cam 108;
-marŢea - 11.00 – 13.00: CONSILIERE GRATUITĂ* privind PROBLEME GENERALE ale asociaŢiilor de proprietari: preŞedinte mihai mereuŢĂ - cam 108;
-marŢea - 14.30 – 16.00: CONSILIERE GRATUITĂ* privind cenzoratul la asociaŢiile de proprietari: expert contabil eugen tugui - cam 107;
-miercurea - 11.00 – 13.00: CONSILIERE GRATUITĂ* financiar contabilĂ: exp cont gabriela bratu - cam 107
-miercurea - 13.00 – 15.00: CONSILIERE GRATUITĂ* privind medierea: marta Şeicaru jenicĂ 0723.229.591 - cam 107
-JOIA- 11.00 – 13.00: CONSILIERE GRATUITĂ* privind PROBLEME GENERALE ale asociaŢiilor de proprietari - Coordonator sector 3 – Dan Rujan - mobil 0744.346.420 - cam 107
-JOIa - 13.00 – 14.30: CONSILIERE GRATUITĂ* juridicĂ: av alexandru tiu - cam 107

CONSILIEREa GRATUITĂ se desfasoarĂ pe durata a maximum 15 minute / persoanĂ.
participanŢii beneficiazĂ de aceste servicii in ordinea venirii.
programarea este obligatorie!
la acest program au prioritate colaboratorii ligii habitat Şi ai casa plus.


EXPERIENTA IN PROIECTE / PROGRAME ACOPERIND URMATOARELE DOMENII:
cursuri administrator imobile; validare si certificare a competentelor profesionale pentru CALIFICAREA administrator imobile; tipizate; curs management proiect; CURS PRESEDINTE ASOCIATIE DE PROPRIETARI; CURS CENZOR ASOCIATIE DE PROPRIETARI; certificat energetic; cenzorat; declaratii fiscale; EFICIENTA ENERGETICA IN SECTORUL REZIDENTIAL; REABILITARE TERMICA; UTILIZAREA ENERGIILOR REGENERABILE; MANAGEMENTUL ServiciilOR Comunitare de UtilitaTi Publice; Sisteme centralizate de incalzire; cogenerare; REGENERARE URBANA; DEZVOLTARE URBANA DURABILA; POLITICI DE LOCUIRE; EDUCATIE; FORMARE PROFESIONALA; CERTIFICARE COMPETENTE; CONSTRUCTIA DE LOCUINTE OFERITE SPRE INCHIRIERE; FINANTAREA PROIECTELOR IN DOMENIU REZIDENTIAL; MANAGEMENT DE PROIECT; ADMINSTRATIE PUBLICA; asistenta pentru persoanele cu nevoi speciale; apararea drepturilor consumatorilor; administrare imobile, deratizare, igienizare, curatenie; colectare diferentiata a deseurilor; intretinere / modernizare instalatii, contorizare, montare repartitoare de costuri; intretinere / modernizare ascensoare;


ACŢIUNi REALIZATA cu sprijinul: sc dalkia romania sa, Patronatul Societatilor din Constructii, arcon, Elsaco, ista romania, apa nova bucuresti, RADET BUCURESTI.
partener media: RADIO ROMANIA ACTUALITATI – BUCURESTI FM 98,3; arena CONSTRUCTIILOR.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu