joi, 13 februarie 2014

REPARTIZAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMICĂ ÎNTRE CONSUMATORII DIN IMOBILELE DE TIP CONDOMINIU, ÎN CAZUL FOLOSIRII SISTEMELOR DE REPARTIZARE A COSTURILOR PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI APĂ CALDĂ DE CONSUM

Pentru a nu putea fi acuzat de “parti—pris” voi lasa DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică sa “vorbeasca” despre utilitatea măsurarii consumului individual de energie termică:

(28) Este benefică utilizarea contoarelor individuale sau a repartitoarelor de costuri pentru energia termică pentru măsurarea consumului individual de energie termică în clădirile cu mai multe apartamente alimentate prin rețeaua de termoficare sau prin încălzirea centrală comună, în măsura în care consumatorii finali au posibilitatea de a-și controla consumul individual.

(29) În anumite clădiri cu mai multe apartamente alimentate prin rețeaua de termoficare sau prin încălzirea centrală comună, utilizarea unor contoare care măsoară cu precizie consumul individual de energie termică ar fi complicată din punct de vedere tehnic și costisitoare, întrucât apa caldă folosită la încălzire intră și iese din apartamente prin mai multe puncte. Se poate presupune că, din punct de vedere tehnic, contorizarea individuală a consumului de energie termică în clădirile cu mai multe apartamente este, cu toate acestea, posibilă în cazul în care instalarea contoarelor individuale nu ar necesita schimbarea conductelor existente pentru încălzirea cu apă caldă din clădire. În astfel de clădiri, măsurarea consumului individual de energie termică poate fi efectuată prin intermediul repartitoarelor individuale de costuri pentru energia termică instalate pe fiecare corp de încălzire.

(30) Directiva 2006/32/CE solicită statelor membre să asigure furnizarea către consumatorii finali a unor contoare individuale la prețuri competitive, care să reflecte exact consumul real de energie al consumatorilor finali și să furnizeze informații despre timpul efectiv de utilizare. În majoritatea cazurilor, această cerință face obiectul condiției de a fi posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar și proporțional în raport cu economiile de energie potențiale. Însă, atunci când se face o conexiune într-o clădire nouă sau atunci când o clădire este supusă unor renovări majore, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2010/31/UE, astfel de contoare individuale ar trebui întotdeauna furnizate. Conform Directivei 2006/32/CE, consumatorilor ar trebui, de asemenea, să li se furnizeze suficient de frecvent facturi clare, bazate pe consumul real, pentru a le permite să își regleze propriul consum de energie.

(32) Impactul dispozițiilor privind contorizarea și facturarea ale Directivelor 2006/32/CE, 2009/72/CE și 2009/73/CE privind economisirea energiei a fost unul limitat. În multe părți ale Uniunii, aceste dispoziții nu au dus la primirea de către consumatori a unor informații actualizate despre consumul lor de energie și nici a unor facturi bazate pe consumul real, cu frecvența pe care studiile o indică a fi necesară pentru a permite consumatorilor să își regleze propriul consum de energie. În ceea ce privește încălzirea spațiului și apa caldă în clădirile cu mai multe apartamente, insuficienta claritate a acestor dispoziții a dus totodată la numeroase plângeri din partea cetățenilor.
Revenire - Propuneri - Noiembrie 2013
·          Informarea corecta si completa a beneficiarilor serviciilor de repartizare cu privire la toate aspectele ce tin de acest serviciu.
·          Finantarea unor campanii nationale cu privire la aplicarea prevederilor DIRECTIVEI 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică.
·          Clarificarea si simplificarea reglementarilor referitoare la repartizarea de costuri.
·          Aplicarea consecventa si coerenta a legislatiei in domeniu. Respectarea principiului: „o cladire- un sistem de incalzire!”
·          Stabilirea unor „chei” simple de verificare prin care beneficiarii serviciilor de repartizare sa poata controla acest proces.
·          Sanctionarea ferma a tuturor acelora care nu respecta reglementarile in domeniu: autoritati / companii de prestari servicii / consumatori.
·          Finantarea prin programele nationale a contorizarii / repartizarii de costuri si a modernizarii / reabilitarii instalatiilor.
·          Stabilirea, cu participarea specialistilor in domeniu, a unei temperaturi minime interioare care sa nu mai duca la transferuri „masive” de caldura intre apartamentele vecine (in jurul valorii de 12 0C)
·          Eliminarea clauzelor abuzive (acolo unde acestea exista!) din contractele de repartizare.

PRESEDINTE

Mihai Mereuta


Ne puteti contacta la: mihai.mereuta@habitaturban.ro, sau fax 021.319.07.99, sau mobil 0744.751.416, sau adresa corespondenta: OP 49, CP 21 Sector 2 Bucuresti. www.habitaturban.ro, www.regenerareurbana.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu